Igualtat de Gènere

Taller: Igualtat de gènere i lideratge femení: una meta a assolir

Objectius formatius del taller:

  • Conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
  • Comprendre l’ODS d’igualtat de gènere i les seves metes específiques
  • Adquirir consciència de les dificultats per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris
  • Identificar les pràctiques que dificulten i les que afavoreixen l’assoliment de la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge

Professorat

Sra. Anna García Companys

Becària Predoctoral Dret Mercantil

Dra. Núria Coch

Professora Lectora de Dret Romà

Dra. Núria Camps

Professora Titular de Dret Internacional Públic

Planificació de les Activitats

1ra Sessió

El professorat presenta els continguts del taller.

2na Sessió

L’estudiantat del Grau en Dret i l’estudiantat de secundària que participa en el taller desenvoluparan un joc col·laboratiu amb grups mixtos (secundària i Dret) on es plantejaran unes sèrie qüestions i reptes concrets a cada grup. Entre altres, hauran de construir indicadors per mesurar l’assoliment de la meta (igualtat de gènere) tant a nivell privat (p.ex. empreses privades) com a públic (p.ex. Parlaments)

Materials