Presentació

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) van ser adoptats al setembre de 2015 pels 193 Estats membres de les Nacions Unides. Aquests objectius constitueixen un pla d’acció per a assegurar la pau, protegir el planeta i aconseguir la prosperitat per a totes les persones, sense distinció.

L’ambició de l’agenda marcada és transformar les nostres societats, eradicant la pobresa i assegurant una transició justa cap a un desenvolupament sostenible d’aquí a l’any 2030. És per això que aquests objectius també es coneixen com Agenda 2030.

La Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET)  vol contribuir a la promoció dels ODS a través dels objectius de formació propis de les titulacions de Grau i dobles titulacions de Grau de l’àmbit jurídic, econòmic i turístic organitzant unes activitats de formació i informació adreçades a l’estudiantat de secundària amb la participació de professorat i estudiantat de la FDET.

Els Objectius

Titulacions de l'àmbit jurídic

La igualtat de gènere no sols és un dret humà fonamental, sinó que és un dels fonaments essencials per a construir un món pacífic, pròsper i sostenible.

Titulacions de l'àmbit econòmic

Un creixement econòmic inclusiu i sostingut pot impulsar el progrés, crear ocupacions decents per a tots i millorar els estàndards de vida.

Titulacions de l'àmbit turístic

El consum i la producció mundials depenen de l'ús del medi ambient natural i dels recursos d'una manera que continua tenint efectes destructius sobre el planeta.