Presentació

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) van ser adoptats al setembre de 2015 pels 193 Estats membres de les Nacions Unides. Aquests objectius constitueixen un pla d’acció per a assegurar la pau, protegir el planeta i aconseguir la prosperitat per a totes les persones, sense distinció.

L’ambició de l’agenda marcada és transformar les nostres societats, eradicant la pobresa i assegurant una transició justa cap a un desenvolupament sostenible d’aquí a l’any 2030. És per això que aquests objectius també es coneixen com Agenda 2030.

La Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET)  vol contribuir a la promoció dels ODS a través dels objectius de formació propis de les titulacions de Grau i dobles titulacions de Grau de l’àmbit jurídic, econòmic i turístic organitzant unes activitats de formació i informació adreçades a l’estudiantat de secundària amb la participació de professorat i estudiantat de la FDET.